Hjem

I video: Gustavs beskrivelse af indholdet i STJERNE for en dag uddannelsen i Lyngby i 2019, giver et godt indtrykt af hvordan unge engagerede skoleelever tager ansvar for andre. Siden 2010 i Farum har 6.500 unge gennemført STJERNE for en dag uddannelsen.

STJERNE for en dag

 

STJERNE for en dag består primært af to hovedelementer i skoletiden:

  • STJERNE for en dag - praktisk uddannelse i empati og ansvar for 6. klassetrin
  • STJERNE Cup - et indendørs kidsvolleystævne for 0., 1., 2., 3. og 6. klassetrin


STJERNE for en dag og STJERNE Cup afvikles på 5 skoledage i en sportshal over én uge: 6. klasseeleverne uddannes mandag, og fordeles så med 25% af 6. klasseeleverne på hver af dagene tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, hvor hhv. 3. klasse, 2. klasse, 1. klasse og 0. klassetrin spiller kidsvolley stævne med 6. klasseeleverne som coaches/dommere/trænere.


STJERNE for en dag uddannelsens kerneelement er en praktisk lektion i rammer hvor der er noget på spil; det er ikke kun teori! Deltagerne udfordres til at gøre en forskel for andre, som coach, træner og mentor, og motiverer derved de unge til udvikling af personlige og sociale kompetencer. Empatiske evner som i stigende grad efterspørges både i idrætsklubber, på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i privatlivet. Under mottoet "Jeg tør udvikle mit talent og hjælpe andre – tør du?", udvikles deltagernes positive karaktértræk. Uddannelsen er målrettet styrkelse af deltagernes evner i at udvise empati og tage ansvar. STJERNE Cup og STJERNE Lege er de oprindelige rammer for uddannelses-forløbene i skoletiden.


STJERNE for en dag faciliterer, at deltagerne i skoletiden, som empatiske rollemodeller gives en aktiv rolle med reelt ansvar for andre som coach/træner/mentor i udfordrende, trygge rammer.


Få mere information, inklusive formål og historik her.