Hjem


STJERNE for en dag


Jeg tør udvikle mit talent og hjælpe andre – tør du?

I video: Gustavs beskrivelse af indholdet i STJERNE for en dag uddannelsen, giver et godt indtrykt af hvordan unge engagerede skoleelever tager ansvar for andre. I Lyngby STJERNE Cup 2019 deltog 1.500 skoleelever, heraf 300 som STJERNE for en dag coaches.

STJERNE for en dag

      STJERNE initiativet består grundlæggende af tre hovedelementer:

 • STJERNE for en dag - dannelse og uddannelse
 • STJERNE Cup - et indendørs kidsvolleystævne
 • STJERNE Lege - en udendørs event med mange idrætsgrene


STJERNE Cup og STJERNE Lege er rammerne for uddannelsesforløbene i skolerne. STJERNE for en dag uddannelsens kerneelement er netop en praktisk lektion i rammer hvor det virkeligt gælder, det er ikke kun teori. Under mottoet "Jeg tør udvikle mit talent og hjælpe andre – tør du?", lægges der vægt på 6 personlige adfærds kompetencer: Vedholdenhed, Integritet, Ejerskab, Umage, Team og allervigtigst Empati.

STJERNE Lege

Hvad karakteriserer egentlig en stjerne, og hvad skal der til for at blive en? STJERNE for en dag faciliterer at rigtig mange unge føler sig som stjerne, ikke koblet op på placeringer og resultater, men på personlige værdier. STJERNE for en dag motiverer unge til udvikling af personlige og sociale kompetencer. Kompetencer som bliver efterspurgt i stigende grad både i idrætsklubber, på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i privatlivet.

Samtidigt faciliterer STJERNE for en dag, at skoleeleverne i Furesø kommune

 • uddannes i at være assistenttrænere
 • flere år i træk gives en aktiv rolle med reelt ansvar som coach/assistenttræner i udfordrende, men trygge rammer
 • sættes i direkte kontakt med frivillige cheftrænere i de lokale idrætsklubber ifbm. en god oplevelse


STJERNE Cup og STJERNE Lege danner rammerne for uddannelsesforløbene i skolerne. Et væsentligt element af STJERNE for en dag uddannelsen er netop, at uddannelsen afsluttes med en praktisk lektion i rammer hvor det virkeligt gælder, det er ikke kun rollespil. Aktiv læring om de 6 STJERNE værdier er en integreret del af stævnerne og sættes derfor i fokus hos både spillere og coaches. Samtidig bringes den gode klubstemning helt ind på skolen, ud på græsplænen og ind i sportshallen under STJERNE Lege, hvor alle kommunens børn oplever hvor fedt det er at få nye klubkammerater og føle sig som en del af det aktive, sociale fællesskab. STJERNE for en dag fokuserer både på den faglige kompetence, men også på den personlige og sociale kompetence udvikling. Med STJERNE for en dag bliver de mange deltagende klubber en naturlig, integreret del af skoleundervisningen, hvor eleverne oplever de mange idrætstilbud helt ude på klubbernes hjemmebaner. Idrætsklubberne bliver dermed en partner til indlæring ikke kun af sportsgrene, men også til indlæring af personlige og sociale kompetencer, som gavner både i skolen, i klubberne og i samfundet ellers.


Forløbene baseres på et fælles værdisæt omkring 6 personlige kompetencer. Helt centralt er dét, at være et ordentligt menneske:


 • Vedholdenhed - Positiv stædighed og tro på egne evner
 • Integritet          - Personlig troværdighed hvor værdier og handling matcher
 • Ejerskab          - Acceptér eget ansvar og skyd ej skylden på andre
 • Umage             - Acceptér at fejle; have mod og styrke til at være den bedste version af sig selv
 • Team                - Smittende, positiv entusiasme og ydmyghed
 • Empati             - Vær et ærligt, hjerteligt, hjælpsomt, ordentligt, empatisk menneske


Få mere information, inklusive formål og historik her.

Se billeder & video´s fra STJERNE for en dag under www.stjernelege.dk og www.stjernecup.dk.www.stjerneforendag.dk vedligeholdes af STJERNEskuddene    -    CVR-nr 39144972    -    Webmaster: Martin B. Brolin, mob 9955 9252, martin@stjerneskuddene.dk